Genrebild.

Genrebild. Foto: Adobe Stock

Nej till garanterad syskonförtur: "Praktiseras redan i de flesta fall"

Utbildningsnämnden säger nej till syskonförtur i förskolan

SVEDALA.

Det blev ett nej till att införa syskonförtur på Svedala kommuns förskolor när frågan togs upp i utbildningsnämnden nyligen. Enligt Hans Järvestam (M) praktiseras syskonförturen i stor utsträckning redan.

Av
Emma Brännman

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade tidigare i år en gemensam motion om att införa syskonförtur på förskolorna i Svedala kommun.

– Vi har utrett frågan noga i presidiet och kommit fram till att vi inte anser att vi ska ha någon formell syskonförtur. Vi har det redan i praktiken då syskon i de allra flesta fall blir placerade på samma förskola. Av 1400 barn så var det totalt åtta stycken som inte fick sitt förstahandsval förra året. Det handlar alltså om en väldigt liten andel, säger Hans Järvestam (M), ordförande i utbildningsnämnden, och fortsätter:

– Om vi ska införa garanterad syskonförtur så måste vi antingen skriva in fler barn än vad det finns platser, eller hålla platser tomma på förskolorna. Det skulle kosta mycket pengar. På de flesta av förskolorna har vi redan fullt som det är. Garanterad syskonförtur skulle också innebära att ett barn kan gå före ett annat barn som har stått i kö längre.

Förslagsställarna ville ha en närmare utredning av sin motion.

– Vi ville återremittera ärendet för en närmare utredning av hur det ser ut i kommuner som har garanterad syskonförtur i dag. Vi menar att man har löst det i andra kommuner, till exempel Lund, där de har skrivit in att förturen gäller "i mån av plats". För de familjer som inte får sitt förstahandsval för ett syskon kan det innebära en hög och onödig stress. Alla förstår problemet och vi tror inte att det skulle behöva bli så dyrt som utredningen visar, säger Per-Ola Valastig (MP).

S, MP och V fick dock se sig besegrade. Det blev ingen återremittering av ärendet. I stället beslutade utbildningsnämnden att säga nej till förslaget, som nu går vidare till fullmäktige för ett slutgiltigt avgörande.

Publicerad 17 October 2019 07:00