Skurups kommunhus.

Skurups kommunhus. Foto: Emma Brännman

Förvaltningsrätten sågar kommunalt beslut att säga upp familjens hyreskontrakt

Kommunstyrelsen måste göra en ny prövning

SKURUP.

Skurups kommun har sett över alla löpande andrahandskontrakt som är knutna till individ- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Som följd har ett antal familjer sagts upp från sina bostäder. Några av dem har överklagat, och nu har en av dem fått rätt i förvaltningsrätten.

Av
Emma Brännman

Det var i maj som den aktuella familjen meddelades att kontraktet för villan i Skurup hade sagts upp. Familjen överklagade uppsägningen med hänvisning till att att både lagrum och motivering saknades i beslutet, uppger Ystads allehanda.

Skurups kommun hänvisade i sin tur till antagna riktlinjer för boende inom ramen för bosättningslagen. I enlighet med dessa anses villor inte vara en lämplig och likabehandlande boendeform. I just det här fallet menar kommunen även att familjens behov har förändrats, eftersom två av de vuxna barnen har flyttat ut, och att varken storleken på boendet eller kostnaden anses rimlig. I stället borde familjen erbjudas ett mer kostnadsrimligt alternativ. Kommunen anser inte heller att andrahandskontrakt under etableringstiden bör vara dyrare än att kostnaderna kan bäras av familjen själv, utan bidrag från socialtjänsten.

Men rätten håller alltså inte med kommunen. Förvaltningsrätten ställer sig frågande till vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för beslutet. Utan en korrekt redovisning av detta följer beslutet inte lagen.

Rätten river upp uppsägningen av familjens bostadskontrakt och återsänder målet till kommunstyrelsen för en ny prövning, enligt YA.

Publicerad 29 October 2019 06:50