Bengt Alm och socialchefen Leena Berlin Hallrup pratar inför blivande föreningsledare.

Bengt Alm och socialchefen Leena Berlin Hallrup pratar inför blivande föreningsledare. Foto: Rebecka Kjellsson

Nytt projekt ska få in fler i föreningslivet – satsar på integration och inkludering

"Ett sätt att skapa bättre samhörighet i samhället"

SVEDALA.

Nu satsar Svedala kommun på att få in fler i föreningslivet. Projektet "Barnens bästa Svedala" vänder sig till alla barn, men fokus ligger på integration och inkludering.

Av
Emma Brännman

Svedala kommun har inlett ett nytt projekt för att få in fler i föreningslivet. "Barnens bästa" omfattar alla barn i kommunen men fokus ligger på integration och inkludering, för att väcka intresse hos nyanlända barn och unga.

Projektet genomförs i samarbete mellan Svedala kommun, Föreningsrådet i Svedala och Nätverket idéburen sektor Skåne. Bengt Alm från föreningsrådet är initiativtagare och beskriver sig själv som en pensionär med ett allmänt intresse för att hjälpa till där det behövs. Han har själv jobbat som föreningsledare i kommunen i många år.

– Projektet har flera syften. Dels är föreningslivet ett bra sätt att hålla ungdomar borta från tråkigheter. Det är också ett sätt för nyanlända och för etablerade svenskar att få kontakt så att vi skapar en bättre samhörighet i samhället, säger Bengt Alm.

Just nu håller man på att rekrytera så kallade "brobyggare", vuxna människor som ska fungera som en länk mellan föreningslivet och nyanlända familjer. Man värvar aktivt föreningsledare bland både nya och gamla Svedalabor. Nyligen hölls ett uppstartsmöte för intresserade nyanlända och till det kom 18 personer.

– Det svenska föreningslivet är ganska unikt vad jag har hört, och det första steget är att utbilda alla i hur föreningslivet fungerar. För många är det ett rätt så okänt begrepp om man inte har gjort något liknande tidigare, säger Bengt Alm.

Utbildningen ges via Skåneidrotten och sedan är det meningen att deltagarna ska bli aktiva i olika föreningar. Samtidigt erbjuds föreningar att fördjupa sina kunskaper om integration och inkludering. Ungas fritid och Föreningsrådet håller tillsammans på att besöka alla föreningar i kommunen för att informera om projektet.

Barnkonventionen, som blir lag den 1 januari, är utgångspunkten för projektet som får ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen Skåne. Projektet sträcker sig till och med den sista oktober 2020. Nästa år fortsätter det med fokus på barn och unga som inte är aktiva i föreningslivet.

– En anledning till att vissa barn inte är aktiva i någon förening är ekonomi. Alla familjer har inte råd att prioritera medlemskap i en förening och den utrustning som krävs för att barnen ska kunna vara aktiva. Det utestänger barn från föreningslivet, konstaterar Bengt Alm.

Barnens bästa Svedala kommer därför att äska pengar som ska kunna delas ut till barn och unga som vill bli aktiva i en förening, men som inte har de ekonomiska resurserna själva eller i familjen.

– Kyrkan kommer att ansvara för de insamlade pengarna och fördela till barn som är i behov av bidrag. Bidrag mottages tacksamt från både privatpersoner och andra, säger Bengt Alm.

Publicerad 29 October 2019 00:00