Skurups kommun.

Skurups kommun. Arkivfoto: Emma Brännman

Beslut: KSAU läggs ner innan årsskiftet

Fem partier reserverar sig mot beslutet

SKURUP.

Fullmäktige har beslutat lägga ner kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Nedläggningen bedöms innebära en besparing på 500 000 kronor om året för Skurups kommun.

Av
Emma Brännman

Kommunstyrelsens plan var att lägga ner KASU redan den 30 september i år men när förslaget togs upp i fullmäktige i augusti, så skickades det på minoritetsåterremiss. Argumentet var att det saknades en konsekvensanalys av hur oppositionens insyn påverkades av beslutet.

I konsekvensanalysen konstateras att en nedläggning av kommunstyrelsens arbetsutskott inte utgör inte något demokratiskt problem och att fortsatt insyn i samtliga politiska nämnder, beredningar och bolag ska säkerställas. Det sker genom kommunstyrelsen, dess utskott samt kommunfullmäktige och dess beredningar. KSAU har hittills haft fyra möten i år, varav ett varade i 15 minuter.

"Därtill är beslutet synnerligen ekonomiskt ansvarsfullt med särskilt beaktande av kommunens bekymmersamma ekonomiska situation i allmänhet och ramen för politiska kostnader i synnerhet", står det bland annat i konsekvensanalysen.

Ärendet väckte ingen debatt den här gången.

– Jag noterar att vi har fått tillbaka ett svar på återremissen av kommunstyrelsen. Jag är inte helt nöjd, men så kan livet vara ibland, sade Magnus Alm (S) och yrkade på att förslaget skulle avslås.

S, MP, V, L och KV reserverade sig mot beslutet som innebär att KSAU läggs ner från och med den 1 december i år.

Publicerad 30 October 2019 06:00