Svedalas kommunhus.

Svedalas kommunhus. Foto: Emma Brännman

Budget: Det här vill partierna satsa på de kommande åren

Älska Svedala föreslår en höjning av skatten

SVEDALA.

Fyra budgetförslag har lagts i Svedala kommun. Bland förslagen syns satsningar på demensteam, bevarande av fixartjänsten och en översyn av den nya oppositionsrådsposten.

Av
Emma Brännman

De fyra förslagen till driftsbudget gäller för 2020, med preliminära ramar för 2020–2022. Kommunstyrelsen har kommit fram till att stora besparingar behöver göras i kommunens verksamheter nästa år och under hösten har samtliga nämnder fått lägga fram förslag på åtgärder.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiserar flera av de besparingar som föreslås i nämnderna. De vill till exempel inte se en neddragning av fixartjänsten i socialnämnden, vilket har föreslagits. Räddningstjänstens föreslagna neddragning tas bort i trions budgetförslag eftersom verksamheten anses ha belastats tillräckligt med besparingar redan. När det gäller bygg- och miljönämnden vill partierna slopa budgetnedskärningen helt.

"Konsekvenserna för effektiviseringar av bygg och miljös verksamhet går rakt emot det som återigen pekas ut av näringslivet som brister i Svenskt Näringslivs ranking. Därför föreslås ingen nedskärning av deras budget".

Partierna vill inte heller se några avgiftshöjningar för exempelvis simskola hos kultur- och fritidsnämnden.

Enligt prognosen kommer Svedala kommun att få mellan tolv och 15 miljoner kronor i ökade skatteintäkter nästa år, på grund av befolkningstillväxten. Den styrande femklövern vill använda de ökade intäkterna till insatser som möjliggör "effektiviseringar" och nya arbetssätt som införs och verkställs löpande. Beslut om insatser ska fattas av kommunstyrelsen. Vidare ser styret möjligheter att spara in på kostnader för lokaler och tomter som kommunen äger eller hyr i dag. Här har man beräknat för extra intäkter på tre miljoner kronor.

– Jag ser till exempel att vi till år 2021 inte längre arbetar med Yddingestrand. Folket hus kan jag också se att vi har lämnat, säger Linda Allansson Wester.

Femklövern vill i sitt även se över kostnaden på 900 000 kronor för det andra oppositionsrådet, som infördes i fjol.

– Kostnaden för ett andra oppositionsråd är för hög. Det är inte rimligt att så mycket pengar läggs på ett oppositionsråd som inte ingår i presidiet. Vi tycker att det vore ansvarsfullt att utvärdera systemet med två oppositionsråd inför budgeten 2021, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

Älska Svedala föreslår, som enda parti, en skattehöjning. Förslaget att höja skatten med 25 öre skulle innebära en ungefärlig höjning på 65 kronor i månaden för en medelinkomsttagare, och inbringa elva miljoner kronor till kommunen.

"Detta ser vi som ett nödvändigt och väl avvägt förslag då det till ett lågt pris för var och en ger mycket kraftig resursförstärkning där den behövs som bäst", skriver partiet.

Bland föreslagna satsningar finns en miljon kronor till att förstärka näringslivsenheten genom att anställa ytterligare en näringslivsutvecklare. Gemensamt för samtliga budgetförslag är att satsningen på lärartäthet fortsätter. Här vill ÄS satsa ytterligare och lägga totalt elva miljoner kronor på fler lärare i förskolan och i grundskolan. ÄS ser dessutom att besparingarna på lokaler och tomter kan bli ännu högre än styrets förslag.

Både ÄS och Sverigedemokraterna vill satsa på ett demensteam genom att öka socialnämndens budget med fem miljoner. Utökningen sker i projektform under två år för att sedan utvärderas. SD vill också utöka räddningstjänstens budget med tre miljoner kronor och anställa fem nya trygghetsvärdar. Denna post finansieras genom en värdeöverföring från Svedalahem.

Femklöverns förslag var det som vann störst stöd i kommunstyrelsen. Nu är det upp till fullmäktige att klubba budgeten för Svedala kommun.

Publicerad 30 October 2019 07:00