Malin Ekblad är säkerhetschef på Skurups kommun.

Malin Ekblad är säkerhetschef på Skurups kommun. Foton: Arkiv

Nej till ordningsvakter – då satsar kommunen på trygghetsvärdar i stället

Fyra personer ska anställas

SKURUP.

Skurups kommun satsar på trygghetsvärdar. Så snart det är möjligt ska fyra personer anställas.

Av
Emma Brännman

Det blev inga ordningsvakter i Skurups kommun. I stället satsar man nu på trygghetsvärdar, efter ett beslut av kommunstyrelsen. Införandet av trygghetsvärdar är en del i ett trygghetsskapande samarbete med Trelleborgs kommun och det blir säkerhetschefen, Malin Ekblads, uppgift att anställa fyra trygghetsvärdar.

– Så fort jag får klartecken från kommundirektören så påbörjar jag rekryteringsprocessen, berättar hon.

Trygghetsvärdarna ska arbeta uppsökande och tillsammans med polisen identifiera platser i kommunen där deras närvaro kan behövas. Det kan till exempel handla om platser där brott begås med jämna mellanrum. Malin Ekblad är säkerhetschef även på Trelleborgs kommun, där man införde trygghetsvärdar för ett och ett halvt år sedan. Samarbetet med grannkommunen består i att samordnaren för trygghetsvärdarna i Trelleborg blir ansvarig även för de fyra i Skurup.

– Det trygghetsskapande arbetssättet går över kommungränserna. Vi kopplar ihop verksamheterna för att få stöttning, återkoppling och lärdom av varandra. I Trelleborg har vi nio trygghetsvärdar och det fungerar väldigt bra där. Sedan trygghetsvärdarna började har det blivit mycket lugnare, vill jag påstå, och de är väldigt uppskattade. Alla kommuner ser dock olika ut och måste arbeta utifrån sina förutsättningar, poängterar Malin Ekblad.

Trygghetsvärdarna kommer att arbeta två och två, så att något arbetslag är i tjänst varje dag. De kommer att köra runt i varsin bil i kommunen, med möjlighet att sammanstråla om det skulle uppstå en situation där de tycker att det behövs. För att kunna jobba som trygghetsvärd krävs minst gymnasieutbildning. Säkerhetschefen kommer att leta efter en bredd av människor när det gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund.

–Trygghetsvärdarna ska möta medborgare i alla åldrar och då krävs en bredd. I Trelleborg har vi trygghetsvärdar som har jobbat som fritidspedagog, behandlingsassistent och inom kriminalvården, för att nämna några. Det ska vara bra människor som har lätt för att skapa kontakter. Det är inte trygghetsvärdarnas uppgift att leka poliser. De ska identifiera platser där det finns problem, och sedan vistas där för att skapa en trygg miljö, säger Malin Ekblad.

Publicerad 31 October 2019 07:00