Buss.

Buss. Foto: Mostphotos

Nya ledningar grävs ner – busshållplats flyttas permanent

Gång- och cykelbana stängs av under sju veckor

Av
Emma Brännman

SVEDALA. Från och med den 4 november är gång- och cykelbanan mellan Sveagatan och Marbäcks förskola avstängd. Busshållplatsen för skolskjuts till Marbäcksskolan flyttas därför till Norra Ellenborgsgatan. Busshållplatsen kommer att sedan att ligga kvar på Norra Ellenborgsgatan permanent. Det skriver Svedala kommun på sin webbplats.

Anledningen till avstängningen är att det ska läggas ner nya dagvattenledningar och ett nytt dagvattenmagasin vid Sveagatan.

Gång- och cykelvägen är avstängd till och med 20 december.

Publicerad 01 November 2019 06:00