"Fixar-Hanna" kan till exempel hjälpa till att byta glödlampor som sitter högt upp. Genrebild: Adobe Stock

Protester mot neddragning av uppskattad fixartjänst

"Gör många saker som är viktiga för oss äldre"

SKURUP.

Kommunstyrelsen vill ersätta den kommunala fixartjänsten med privata alternativ. Det får boende på Gladan och Tryggve att protestera.

Av
Emma Brännman

"Fixar-Hanna" är till för pensionärer och personer med funktionsvariationer som är bosatta i kommunen. Hon kan hjälpa till med sysslor som att sätta upp en gardinstång, byta lampor, sätta upp brandvarnare och salta utomhustrappor. Hon ger också information om fallförebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor. I fixartjänsten ingår inte sådant som städning, flytthjälp och fönsterputsning.

Nu har dock kommunstyrelsen fattat beslut om en rad åtgärder för att spara pengar inom individ- och omsorgsförvaltningen. På en punkt vill kommunstyrelsen göra sig av med den kommunala fixartjänsten och ersätta den med RUT-företag.

"Kommunen bör utöka samarbetet för att skapa win-win lösningar för såväl den enskilda individen, kommunen och RUT-företaget. RUT-företagen är ett ypperligt komplement till kommunens hemtjänst, de utför allt från större uppdrag till enklare fixartjänster till en låg kostnad. Kommunens fixartjänst inrättades före RUT-företagens tid i syfte att förebygga fallskador", skriver kommunstyrelsen.

Det här har fått boende på trygghetsboendena Gladan och Tryggve att protestera. I en skrivelse till Skurups kommun framför de sin oro över att "Fixar-Hanna" kan försvinna.

"Fixar-Hanna gör en massa småsaker som ett Rut-företag inte skulle befatta sig med. Till exempel flytta undan kartonger, hänga upp eller ta ner gardiner och många fler småsaker som är mycket viktiga för oss äldre människor", skriver de.

De ställer sig högst frågande till beslutet.

"Kommunen pratar mycket om kontinuiteten, att den är viktig, men om den äldre ska utnyttja ett Rut-företag så försvinner den lite. Fixar-Hanna har en stor personlighetskännedom och en välutnyttjad tjänst. Hur kan man ta bort en så uppskattad tjänst?".

Det har också lämnats in ett ett e-förslag om att behålla fixartjänsten som den är.

Publicerad 01 November 2019 07:00