Solceller.

Solceller. Foto: Adobe Stock

Delvist ja till utredning om solceller i kommunstyrelsen

Positiv till att undersöka vilka fastigheter som är lämpliga

SVEDALA.

S, V och MP har motionerat om att anlägga solceller på kommunägda tak i. Förslaget har utretts och nu har kommunstyrelsen beslutat att bifalla en del av motionen.

Av
Emma Brännman

Motionärerna föreslår att kommunen utreder vilka kommunala fastigheter som har takytor som lämpar sig för solcellsanläggningar, att det tas fram en prioriteringsordning för installation av solceller och att det vid projektering av större ombyggnader och nybyggnader i kommunen säkerställs att möjligheterna finns att installera solceller.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en utredning av vilka av kommunens befintliga fastigheter som lämpar sig för solcellsanläggningar. Uppdraget föreslås ges till kommunens bolag Svedab och Svedalahem AB.

Resten av motionen avslog kommunstyrelsen och ansåg bland annat att installation av solceller bör prövas och beslutas under byggprocessen och inte vid projekteringen. Förslaget går nu vidare till fullmäktige.

Publicerad 02 November 2019 07:00