Bruno Linquist är ordförande i museiföreningen på slottet.

Bruno Linquist är ordförande i museiföreningen på slottet. Foton: Emma Brännman

Slottsförening ber åter kommunen om hjälp: "Vill visa att vi finns"

Två stora projekt väntar på museet – både lyfter och kostar

SKURUP.

Vemmenhögs härads fornminnes och hembygdsförening vädjar återigen till Skurups kommun om stöd för att hålla verksamheten igång. Två stora projekt kan lyfta slottsmuseet de kommande två åren, men ökar samtidigt utgifterna.

Av
Emma Brännman

Föreningen, som driver museet på slottet, beskriver 2019 som ett mycket märkligt år på Svaneholms slott. För första gången på 84 år höll museet helt stängt, samtidigt som det stora och omskrivna Svaneholm open arrangerades på slottsgården.

Föreningens ordförande, Bruno Lindquist, konstaterar i ett brev till kommunen att slottsrestaurangen är populär och omtyckt men att antalet gäster gick ner under sommaren när museet höll stängt. Han pekar på stora synergieffekter verksamheterna emellan och anser att nästa år har alla möjligheter att bli än mer utvecklande.

Svaneholm open planerar för en uppföljare och museet har två stora projekt att se fram emot. Dels har museiföreningen fått 170 000 kronor av Riksantikvarieämbetet för att dokumentera den stora samlingen värdefulla textilier på slottet. Samlingen ska visas för allmänheten och lånas ut till andra museer.

Därtill har Svaneholms slottsmuseum valts ut att delta i det stora EU-projektet South Baltic Manors, som syftar till att utveckla turismen på platser utanför de stora städerna runt södra Östersjön. För detta får föreningen cirka en miljon kronor. Pengarna ska användas till utställningar, marknadsföring och information under förutsättningen att föreningen själv bidrar med omkring 300 000 kronor.

– Vi får en hel del pengar genom EU-projektet men måste samtidigt betala en del själva. Det ligger mycket arbete att få utställningarna på plats och för det krävs personal, säger Bruno Lindquist.

Projekten kommer att utgöra stommen för museets verksamhet 2021 och 2022. För att utställningarna ska kunna genomföras måste museet ha öppet åtminstone under sommarmånaderna, och öppethållande sex dagar i veckan fordrar minst tre deltidsanställda. Det måste också finnas en heltidsanställd administratör eller intendent året runt.

Därför vill slottsföreningen återuppta sin begäran att Skurups kommun bidrar med resurser som möjliggör en sådan anställning. Ett fullgott alternativ är att kommunen placerar en kompetent person på museet, menar Bruno Lindquist.

– EU-projektet pågår i två år och därefter vet vi inte hur läget blir. Vi ber inte kommunen om några pengar den här gången utan vi vill peka på situationen och visa att vi finns och vad vi gör, med tanke på framtiden, förklarar Bruno Lindquist.

Föreningen har för närvarande cirka 400 medlemmar, varav ett 50-tal aktiva. Att få folk att engagera sig ideellt är ingen lätt uppgift.

– Om vi kunde få in någon med kunskap och intresse för en rimlig ersättning så hade det varit jättebra. Inför julmarknaden går vi all in med alla våra resurser. Vi ska väl klara av det, men vi känner en stor press, säger Bruno Lindquist.

Publicerad 02 November 2019 07:00