Rutgerskolan genomgår en yttre renovering.

Rutgerskolan genomgår en yttre renovering. Foto: Emma Brännman

"Kartlägg intresset för att ta plats i Rutgerskolan"

Hendeberg (V) vill samla kulturinriktade verksameter under samma tak

SKURUP.

Lisen Hendeberg (V) vill undersöka om det finns ett intresse bland fler organisationer med kulturinriktning att ta plats i Rutgerskolans lokaler. Andra typer av verksamhet bör kunna inrymmas i andra lokaler, menar politikern.

Av
Emma Brännman

Lokaltidningen har tidigare skirvit om stödföreningen för Kulturskolan i Skurup, som bekymrar sig över kommunens planer på att tränga ihop kulturskolan med andra verksamheter i Rutgerskolan. Stödföreningen hade gärna sett att verksamheter med liknande inriktning i stället fick samsas under samma tak.

Lisen Hendeberg (V) är inne på samma spår. I ett initiativärende föreslår Hendeberg att det görs en kartläggning av intresset hos "allmännyttiga organisationer" att få plats i skolan. Syftet är att fylla huset med kulturinriktade aktiviteter såväl dagtid som kvällstid.

"Annan verksamhet såsom fackliga organisationer och hemtjänst bör kunna rymmas i andra kommunägda lokaler, så som Mackleanskolan" står det i initiativärendet.

Ärendet väcktes i kommunutvecklingsberedningen och har remitterats till serviceförvaltningen.

Publicerad 03 November 2019 07:00