Förslagsställaren hoppas att gräsytan söder om Klågerups by görs om till belyst grusväg.

Förslagsställaren hoppas att gräsytan söder om Klågerups by görs om till belyst grusväg. Foto: Birger Boholm

Klågerupsbo vill kunna nyttja naturen under dygnets alla timmar

Föreslår förlängda gång- och cykelstråk med belysning

KLÅGERUP.

En medborgare som tycker om att njuta av naturen i Klågerup föreslår att Svedala kommun utökar gång- och cykelstråken söder om byn. Förslaget får stöd av andra bybor.

Av
Emma Brännman

"Söder om Klågerup består området av natur och härliga gångstråk som används för promenader med barn och hund, motion eller bara som naturupplevelser", skriver förslagsställaren i ett e-förslag på kommunens webbplats.

För att kunna utnyttja stråken till max under dygnets alla timmar föreslår han att befintliga cykel- och gångvägar kompletteras med ytterligare två korta sträckor, med belysning och med grus. På så sätt skulle det bli en sammanhängande sträcka mellan öst och väst, från Hybyvägen till hundrastgården, till skillnad från nu då biten där emellan utgörs av gräsmatta.

"I dag finns det befintliga sträckor med singelunderlag och belysning, de sträckor som avses i förslaget består i dagsläget av gräs med håligheter och ojämnheter och har ingen belysning", konstaterar förslagsställaren.

E-förslaget har fått fler än de 30 underskrifter som krävs för att det ska beaktas av politiken.

Del av befintlig grusväg.

Del av befintlig grusväg. Foto: Birger Boholm

Publicerad 03 November 2019 07:00