Lars Nyström (SD) har tillsammans med partikollegan Jörgen Lidfeldt lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Skurup där de föreslår att antalet ledamöter ska utredas.

Lars Nyström (SD) har tillsammans med partikollegan Jörgen Lidfeldt lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Skurup där de föreslår att antalet ledamöter ska utredas. Foto: Arkivbild/Privat

SD vill minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige

Förslaget får skarp kritik från flera andra partier

SKURUP. Sverigedemokraterna i Skurup vill utreda vad det skulle innebära om antalet ledamöter minskade i kommunfullmäktige. Partiet tror att färre ledamöter kan spara kommunen pengar och har därför lämnat in en motion till fullmäktige, men förslaget möter motstånd.

Av
Matilda Sädås

Kommunfullmäktige i Skurup har i dag 41 ledamöter. Sverigedemokraterna anser att det är fler än vad som behövs. I en motion till fullmäktige föreslår partiet därför att en utredning av antalet ledamöter ska genomföras för att ta reda på vad det skulle innebära om ledamöterna blev färre.

– Vi är bekymrade över den ekonomiska situationen i kommunen. Genom att minska antalet ledamöter kan vi sänka kommunens utgifter. Det skulle vara ett sätt för oss politiker att dra vårt strå till stacken, säger Lars Nyström, andre vice ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för Sverigedemokraterna i Skurup.

Antalet ledamöter är reglerat i kommunallagen. I en kommun med över 16 000 röstberättigade invånare måste antalet ledamöter i fullmäktige uppgå till minst 41 stycken. I Skurup var totalt 11 316 personer röstberättigade vid valet 2018, vilket innebär att minsta möjliga antal ledamöter för kommunen i dagsläget är 31 stycken.

Sverigedemokraterna i Skurup vill utreda vad det skulle innebära om antalet ledamöter minskade från 41 till 39, 37, 35, 33 respektive 31 stycken.

– Vi vet att de mindre partierna är negativa till förslaget och vill utreda de olika nivåerna för att förhoppningsvis hitta en kompromiss, säger Lars Nyström.

Sven-Åke Strandberg är ordförande för Kommunens Väl och partiets enda representant i kommunfullmäktige. Han är mycket kritisk till Sverigedemokraternas motion.

– Jag tycker förslaget är skamligt. Genom att minska antalet ledamöter vill Sverigedemokraterna göra det svårare för oss småpartier att få våra röster hörda. Det är ett ingrepp mot demokratin, säger han.

Sverigedemokraterna påstår att ett minskat antal ledamöter kan sänka kommunens utgifter. Hur ser du på det?

– Om Sverigedemokraterna vill spara pengar på oss politiker är det bättre att de tar bort ledamöternas timarvoden. Det är ett hedersuppdrag att vara förtroendevald och ska inte ses som en inkomstkälla till partiet, säger Sven-Åke Strandberg.

Även Centerpartiet är negativa till förslaget.

– Om antalet ledamöter blir färre kommer representationen av partier att minska i kommunfullmäktige. Det gör i sin tur att en mindre del av befolkningen representeras, vilket påverkar demokratin, säger Solbritt Lundgren som är en av Centerpartiets tre ledamöter.

Nu väntar en utredning av förslaget innan det kan tas upp i kommunfullmäktige för beslut.

Publicerad 07 November 2019 00:00