Malmö airport.

Malmö airport. Foto: Mostphotos

Kommunen förlorar mångårig tvist mot Swedavia – miljonkostnader för giftläckage

HD dömer slutgiltigt till Swedavias fördel i målet om PFOS-utsläppen

SVEDALA.

Efter en flera år lång tvist står det klart. Svedala kommun tvingas stå för kostnaderna som uppkom i samband med att vatten förorenat av PFOS läckt ut från flygplatsen.

Av
Emma Brännman

Svedala kommun har under flera år drivit ett mål mot Swedavia om ersättning för kostnader som uppkommit vid tömning av slamvassbäddar, eftersom slammet visade sig inne hålla det giftiga ämnet PFOS. Det kommer från brandskum som tidigare har använts vid brandövningar på Malmö airport, och har via avloppet hamnat i kommunens reningsverk.

Ämnet har också upptäckts i Fjällfotasjön och i Börringesjön. Kostnaderna har bland annat lett till att VA-taxan höjts för Svedala kommuns invånare.

För fyra år sedan stämde Svedala kommun Swedavia. Kommunen krävde ersättning för de kostnader som deponeringen av slammet, samt ränta och rättegång, innebar. Svedala kommun fick till viss del rätt i mark- och miljödomstolen. Swedavia överklagade dock och i maj 2018 föll domen i stället till Swedavias fördel i mark- och miljööverdomstolen. Domen sade att kommunen, förutom att själva stå för deponeringen, som kostat strax över fyra miljoner kronor även skulle stå för Swedavias rättegångskostnader på lite mer än en miljon.

Omhändertagande av avloppsvatten från flygplatsen har skett genom ett avtal mellan kommunen och Swedavia. Det är detta avtal som blir kommunens fall. Nu slår Högsta domstolen nämligen fast att skadeståndsreglerna i miljöbalken inte är tillämpbara, på grund av avtalet som finns mellan parterna. Mark- och miljööverdomstolens dom från i fjol står därför fast. Till det åläggs Svedala kommun att betala ytterligare 125 000 kronor för rättegångskostnaderna i Högsta domstolen.

Publicerad 09 November 2019 10:00