Kommunens fixartjänst kommer att bli kvar.

Kommunens fixartjänst kommer att bli kvar. Foto: Adobe Stock

Fixartjänst för äldre behålls

Socialnämnden har beslutat att ha kvar den uppskattade servicen

SVEDALA. När kommunens fixartjänst hamnade på socialnämndens lista över möjliga besparingar protesterade pensionärsrådet. Nu är det bestämt att fixartjänsten blir kvar.

Av
Matilda Sädås

Tack vare kommunens fixartjänst har äldre i Svedala kunnat få gratis hjälp med exempelvis byte av glödlampor, nedtagning av gardiner eller hängning av tavlor.

När fixartjänsten hamnade på socialnämndens lista över möjliga besparingar inför nästa år protesterade därför det kommunala pensionärsrådet. Rådet ansåg att servicen har varit viktig för att förhindra fallolyckor bland äldre och kände oro för att den skulle tas bort.

Nu står det klart att fixartjänsten blir kvar. Vid socialnämndens sammanträde i torsdags togs beslutet i samband med beslut om nämndens sparåtgärder.

– Vi hade egentligen aldrig tänkt ta bort tjänsten. Att den hamnat på vår effektiviseringslista beror på att verksamheten är frivillig för kommunen att erbjuda, säger socialnämndens ordförande Per Mattsson (M).

Också han ser fördelar med att ha kvar servicen.

– Vi vet att det är en uppskattad tjänst som gör stor nytta genom att bland annat förhindra fallskador. Det är förenat med lönsamhet om vi kan undvika att äldre personer trillar och slår sig när de ska byta en glödlampa eller ett par gardiner, säger Per Mattsson.

Kan andra besparingar bli aktuella i stället?

– Så kommer det med all säkerhet att bli, men vilka besparingar vi behöver ta till kan jag inte svara på i nuläget. Det vet jag troligtvis i början på nästa år, säger Per Mattsson.

Publicerad 11 November 2019 11:21