Det blir ingen ishall i Skurup.

Det blir ingen ishall i Skurup. Foto: Adobe Stock

Nej till elevernas förslag om ishall i Skurup

Fullmäktige sade nej till Alléskolans förslag

SKURUP.

Det blir ingen ishall i Skurups kommun. Det har kommunfulmäktige beslutat.

Av
Emma Brännman

Förslaget om att uppföra en ishall någonstans i Skurups kommun kommer ursprungligen från Alléskolan, som via Barn- och ungdomsfullmäktige väckte frågan i februari.

Eleverna ser många fördelar med att ha en ishall på hemmaplan.

"Det hade underlättat så mycket för eleverna i Skurups kommun att kunna åka till något 'eget'. [...] Att bygga en ishall skulle göra Skurup mer attraktivt och en plats att åka till för familjer utanför och i Skurup. En ishall skulle även göra att det kan bildas en hockeyklubb eller konståkningsklubb, som gör att det finns fler aktiviteter för unga i Skurup", skrev de bland annat i sitt förslag.

Serviceförvaltningen har tittat på förslaget och gjort bedömningen att det skulle vara fullt möjligt att uppföra en ishall. De har dock inte tittat på någon specifik plats. Kostnaden för en ishall uppskattas till minst 30 miljoner kronor men för att göra en ordentlig utredning ville förvaltningen ha ett uppdrag om platsutredning och en budget för det hela.

Kommunutvecklingsberedningen tyckte att förslaget var intressant, men bedömde att det inte fanns pengar till ett sådant projekt i den rådande ekonomiska situationen. Kommunstyrelsen gick på samma linje och nu har alltså även fullmäktige sagt sitt.

Publicerad 29 November 2019 07:00